MH Pool Oy   |   Mauno Hast   |   Nahkurinkatu 19 as. 18, 94100 Kemi   |   Puhelin 040 588 1700   |   mauno.hast@mhpool.fi

YRITYS

MH Pool Oy on insinööritoimisto, joka tuottaa asiakkailleen ratkaisuja erilaisissa kone- ja laiterakentamiseen liittyvissä tarpeissa. Asiakkainamme on kaupan, valmistavan teollisuuden sekä palvelusektorin pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä.

PALVELU JA TUOTETARJONTA

Tarjoamme kone- ja laiterakentamiseen liittyen vaatimusten mukaisia osa- tai kokonaisratkaisuja erilaisiin käyttö-, ylläpito- ja kehitystarpeisiin. Ydintuotteena tarjoamme suunnittelupalvelua, joka voi sisältää erilaisia mekaniikan tarkasteluja, lujuuslaskentaa ja tuotekehitystä. Lisäksi tarjoamme erilaisia esiselvityksiä ja testauksia sekä sopimuksen mukaista projektointia. Verkosto vahvistaa palvelua tarjoamalla esim. sarja- tai yksittäistuotteiden valmistusta.

TARJONNAN RAJAUS

Tarjonta tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja, ideasta toimivaan lopputuotteeseen. Joustava tarjonta tuottaa ratkaisuja yksittäiseen tuotteeseen, sarjatuotteeseen, kokoonpanoon tai tuotantolinjaan. Tarjonta mahdollistaa laaja-alaiset toimitusvariaatiot ja lopputuote voi olla palvelu tai tuote, joka voi toimeksiannosta riippuen muodostua yksittäisestä selvityksestä toimituksen käyttöön oton projektointiin.

MUU TARJONTA

Tuotamme ratkaisuja myös asiakkaidemme erikoistarpeisiin tarjoamalla vanhojen ja uusien koneiden varaosia. Kalliiden osasarjojen tilalle suunnittelemme asiakastarpeiden mukaisia vaihtoehtoisia komponenttisarjoja. Tuotamme komponentteja mitä erilaisimpiin tarpeisiin. Tiedustele, mitä voimme tarjota teidän palvelu tai tuotetarpeissanne.